Vaspör település honlapja

Köszöntjük Oldalunkon!

Névnap

Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.
Címlap Pusztacsatár Boldogasszony kegyhely

                                                                       

                                                                                                   

                                                                            Pusztacsatár himnusza

 

Csendes völgynek lágy ölében üde forrás csergedez,

Egykor régen remetéknek szomját oltó friss vize.

A remeték meghaltak már, égi honban várnak ránk,

De itt hagyták örökségül számunkra Pusztacsatárt.

Királyi nő él csendesen e szent völgynek rejtekén,

Hangtalan imát rebegve lelke Istennel beszél.

Árván áll a pusztaságban feje körül fénysugár,

Vágyón néz a láthatárban, lelkeket szomjaz talán.

A forrásvíz édes arca tisztaságát tükrözi,

A mohos fő áhitattal földig hajol Őneki.

Lenge szellő csobogtatja kék palástja szárnyait,

De ő csak néz a távolba, könny ragyog szempilláin.

Pusztacsatár Királynője, szeplőtelen Szűzanyánk,

Ne hulljon értünk a könnyed, vágyunk elhozott Hozzád!

Jó Királynő Veled élünk, Pusztacsatárt sem hagyjuk

Veled együtt vágytól égünk, ne hagyjad el kis falunk!

Kérünk Téged irgalomnak, mérhetetlen tengere,

Aranyszíved nagy hatalma szánja meg e sereget!

Áldj meg minket, Édesanyánk, itt az ősi kegyhelyen,

Családunkat, falunk, hazánk, szenteljél meg bennünket!

Szenteljed meg a világot, könnyes arcú Szűzanyánk,.

Tartsad rája kék palástod, mennyországunk lesz Csatár!

Vaspör a Szombathelytől a franciaországi Tours felé vezető Via Sancti Martini egyik állomása. A zarándokút az európai kereszténység nagy szentjének, a 316-ban vagy 317-ben Savariában, a mai Szombathelyen született Szent Mártonnak állít emléket. Márton e tájon haladt keresztül, mikor szülővárosából előbb Itáliába, majd onnan Galliába távozott. Katonaként Amiens kapujában megosztotta köpenyét egy koldussal, hogy példát mutatva kifejezze együttérzését a szegényekkel, elesettekkel. A katonai pályát elhagyva térítő útra indult, keresztény közösségeket szervezett, kolostort alapított. Savariaba visszatérve édesanyját is megkeresztelte. 371-ben Tours város püspökévé választották. Szerénysége, közvetlensége és az általa véghezvitt csodák miatt nagy tiszteletnek örvendett. 397-ben halt meg.

A Szent Márton gyalogos túraútvonal következő állomásainak távolságai:

Vaspör - Nádasd (8 km) - Körmend, Szent Erzsébet templom (13.5 km) - Körmend, vasútállomás (15 km)

Vaspör - Pusztacsatár (4 km) - Velence (5.5 km) - Zalaháshágy (9 km) - Zalalövő, városközpont (17 km)

 

1265_85081_vaspor_trkp_ttekinto_n

Bővebb információ: http://www.viasanctimartini.eu

Pusztacsatár története

  • Pusztacsatár két patak egybefolyásánál lévő, lankás erdei tisztáson található ősi, Szűz Mária tiszteletére szentelt kegyhely, zarándokhely.
  • Pusztacsatár már a rómaiak idején is lakott terület volt, itt vezetett keresztül hadiútjuk.
  • Vaskorszakból származó kardot találtak itt
  • Az avar időkből dombormű maradt fenn, mely egész Európában csak itt maradt épen, csupán München környékén van ehhez hasonló.
  • A kődombormű túzok, amelyet istenként imádtak.
  • Nyelve kilóg, rajta rózsák, előtte kereszt, sárkányok menekülnek.
  • A népvándorlás elsöpörte a rómaiakat. 907-ben pedig Vérbúcsú nemzetsége szállta meg Zalát.
  • IV. Béla király 1238-ban kelt oklevele tanúskodik először a településről, amely a falu legrégebbi írásos említése. Királyunk ezen oklevélben adományozta Pusztacsatárt Vaspörnek.
  • 1328-ból szintén származik egy oklevél, amely megemlíti Csatár nevét.

Bővebben...

Pusztacsatár magyarságunkkal egybeforrt történelme mellett, saját legendáriummal is rendelkezik, melyet többek közt a szájhagyomány őrzött meg, szülők adtak át gyermekeiknek, és őrizték meg lelkükben évszázadokon át.

______________________________________________________

Különleges, hittel átitatott, Istentől vezérelt helyen vagyunk.

______________________________________________________

A szájhagyomány úgy tartja, templomunk nem a véletlen, vagy az emberi döntés okán áll jelenlegi helyén. Szent István királyunk úgy rendelte, minden tíz falu építsen egy templomot.

A közösség úgy határozott, e templom a nyugati dombtetőn épül fel. A kor kezdetleges eszközeivel, rengeteg nehézséget leküzdve szállították az építőanyagot nappal a dombtetőre, de reggel itt találták, ahol ma a templom áll.

Bővebben...

Boldogasszony zalai búcsújáróhelye

Zala megyében, a Szombathelyi püspökség területén található kegyhely

 Vaspr_templom1Kegyhely a szombathelyi püspőkség joghatósága alatt, Zala vármegyében, a volt zalaegerszegi járásban. Közúton közelíthető meg, de Zalaháshágynak vasútállomása is van a zalalövői és körmendi vonatok számára.

Egykor ősi településnek számított. Érdekessége, hogy a vaskorszakból származó kardot is találtak itt. 1328-ban már okleveles hely. Noha a helység a törők dúlás idején elpusztult, megmaradt azonban a Fájdalmas Szűzanya szobra, és e köré népes zarándoklatok szoktak érkezni.

Bővebben...

Hírlevél