Vaspör település honlapja

Köszöntjük Oldalunkon!

Névnap

Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Pusztacsatár története

 • Pusztacsatár két patak egybefolyásánál lévő, lankás erdei tisztáson található ősi, Szűz Mária tiszteletére szentelt kegyhely, zarándokhely.
 • Pusztacsatár már a rómaiak idején is lakott terület volt, itt vezetett keresztül hadiútjuk.
 • Vaskorszakból származó kardot találtak itt
 • Az avar időkből dombormű maradt fenn, mely egész Európában csak itt maradt épen, csupán München környékén van ehhez hasonló.
 • A kődombormű túzok, amelyet istenként imádtak.
 • Nyelve kilóg, rajta rózsák, előtte kereszt, sárkányok menekülnek.
 • A népvándorlás elsöpörte a rómaiakat. 907-ben pedig Vérbúcsú nemzetsége szállta meg Zalát.
 • IV. Béla király 1238-ban kelt oklevele tanúskodik először a településről, amely a falu legrégebbi írásos említése. Királyunk ezen oklevélben adományozta Pusztacsatárt Vaspörnek.
 • 1328-ból szintén származik egy oklevél, amely megemlíti Csatár nevét.
 • Pusztacsatártól északra volt található Remethe település, amelyet a 19. századig remeték, magányban élő szerzetesek laktak.
 • A középkorból ismert plébánosok: 1333-ban Pál, 1421-ben Tamás, 1550-ben Ambrus nevű papok éltek és szolgáltak itt.
 • Csatár község egykori lakóiról, a fegyverkovácsokról és pajzskészítőkről kapta nevét, akiket valaha csatároknak neveztek.
 • A törökök felégették a falut, lerombolták a várkastélyt, megrongálták a templomot.
 • A lakosság elmenekült, a templom romossá és elhagyottá vált.
 • A teljesen néptelenné vált falu ezután kapta a „puszta" előnevet.
 • Zarándokhellyé a pusztulás évtizedeiben vált, amikor az elmenekült, a török katonák által zaklatott hívek időnként összegyűltek szent helyükön.
 • A templom déli oldalán, egészen a zarándokházig Árpád-kori temető volt a 17. századig. Jelentős számú népességre e nagy kiterjedésű temetőjéről is következtethetünk.
 • A település középkori jelentőségét plébániája is emelte.
 • Romantikus stílusban épült tornya, az oltár téglaalapja, a szentély diadalíve, sokszor javított falainak alapjai a középkori plébániatemplom eredeti tanúi.
 • A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templomát az 1600 –s években ujjá építették, 1736-ban restaurálták.
 • E korból származnak a templom jelenlegi ablakai és a barokk stílusban készült oltár.
 • A templom déli kapuját szintén ekkor bővítették.
 • A falak gazdag díszítést kaptak, amely alatt a 16. századi ornamentika rejtőzik.
 • A szentély déli és keleti oldalán a "futókutya" sávdíszítést rekonstruáltak.
 • A külső falfelületre sávdíszítés került, amely a templom északi oldalán még megfigyelhető.
 • A lourdes-i Mária-kápolna 1890-ben, a templom sekrestyéje 1928-ban, a zarándokház 1947-ben épült.
 • A Szent Család-kápolnát 1972-ben a kiskanizsai hívek emelték.
 • 1945-ben a szovjet csapatok rombolták a kegyhelyet, mely során a templom tetőzete beszakadt.
 • 1946-ban, majd 1968-ban ismételten felújítottak.
 • Az 1996-ban ellopták szobraink és gyertyatartóink egy részét.
 • 1999 – től külsőleg, belsőleg egyaránt felújítást nyert a templom, a szent kút, a patak hídja, a bevezető út, a környékre pedig ülőhelyek, készültek.
 • A felújítási munkálatokat magánszemélyek kezdeményezték, költségekhez hozzájárult a Szombathelyi Püspökség és a Zala Megyei Önkormányzat is.
 • Főbúcsúi augusztus 15. és szeptember 8-hoz kapcsolódóan vannak.
 • Nagyboldogasszony napján évről évre ezrek zarándokolnak ide.
 • Pusztacsatár a Szombathelytől a franciaországi Tours felé vezető Via Sancti Martini – Szent Márton túraútvonal - egyik állomása.
 • A zarándokút az európai kereszténység nagy szentjének, a 316-ban vagy 317-ben
 • Savariában, a mai Szombathelyen született Szent Mártonnak állít emléket.
 • Márton e tájon haladt keresztül, mikor szülővárosából előbb Itáliába, majd onnan Galliába távozott.
 • Katonaként Amiens kapujában megosztotta köpenyét egy koldussal, hogy példát mutatva kifejezze együttérzését a szegényekkel, elesettekkel.
 • A katonai pályát elhagyva térítő útra indult, keresztény közösségeket szervezett, kolostort alapított.
 • Savariaba visszatérve édesanyját is megkeresztelte.
 • 371-ben Tours város püspökévé választották.
 • Szerénysége, közvetlensége és az általa véghezvitt csodák miatt nagy tiszteletnek örvendett. 397-ben halt meg.
 • A szerénységében is nagy hatású Pusztacsatár méltó ezen életúthoz, ezért is építette fel esőbeállóját és információs tábláját kegyhelyünkön az e projektet bonyolító szombathelyi Agóra Kuturális Központ.
 • Pusztacsatár nemzetünk történelmét, örömeit és fájdalmait, sikereit és tragédiáit őrzi. Elődeink hitét, hűségét és szeretetét hirdeti a megváltó Úr Jézus Krisztus és a mennybe fölvitt, Boldogságos Szeplőtelen Szűzanya iránt.
 • Nyerjen minden idelátogató zarándok és turista Nagyboldogasszony búcsúján és csendes hétköznapokon is a Szűzanya ősi kegyhelyén testi-lelki békét, megtisztulást, pihenést és életerőt!

Hírlevél