Vaspör település honlapja

Köszöntjük Oldalunkon!

Névnap

Ma 2018. március 18., vasárnap, Sándor és Ede napja van. Holnap József és Bánk napja lesz.

Közgyógyellátás

Közgyógyellátásra alanyi jogon jogosult

• az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;

• a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy;

• a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;

• a központi szociális segélyben részesülő;

• a rokkantsági járadékos;

• az, aki

Bővebben...

Időskorúak járadéka


Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki

Havi összege jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át: 22.800,- Ft-ot,

 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: 22.800,- Ft/hó

egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át: 27.075,- Ft-ot,

 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-a: 27.075,- Ft/hó

egyedülálló, 75. életévét betöltötte, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át:

37.050,- Ft-ot.

 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a; 37.050,- Ft/hó


Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.

Az eljárás jogi alapjai:

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

• 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Letölthető dokumentumok

- Kérelem az időskorúak járadékának megállapítására, KLIKK IDE!

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Egészségügyi szolgáltatásra jogosult az a személy,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át: 34.200,- Ft-ot,

b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át: 42.750,- Ft-ot

nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.

Az eljárás jogi alapjai:

Bővebben...

Ápolási díj

Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló

a) súlyosan fogyatékos, vagy

b) tartósan beteg 18 év alatti

személy gondozását, ápolását végzi.

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó,

Bővebben...

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az az aktív korú személy,

• akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy

• akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy

Bővebben...