Vaspör település honlapja

Köszöntjük Oldalunkon!

Névnap

Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Közgyógyellátás

Közgyógyellátásra alanyi jogon jogosult

• az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;

• a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy;

• a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;

• a központi szociális segélyben részesülő;

• a rokkantsági járadékos;

• az, aki

 

- rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,

- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,

- rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik a ga) és gb) alpont hatálya alá és a közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április 15-éig megállapították,

- az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy

- öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon a ga) vagy gb) alpont hatálya alá tartozott;

• az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Közgyógyellátásra normatív jogon jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja: jelenleg: 2.850,- Ft-ot,

feltéve, hogy

• a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét: jelenleg: 28.500,- Ft-ot,

• egyedül élő esetén 150%-át, jelenleg: 42.750,- Ft-ot.

Méltányossági jogcímen közgyógyellátásban részesíthető az a szociálisan rászorult személy, akinek esetében

„( 1 ). A Sztv. 50. § ( 3 ) bek. alapján a közgyógyellátás állapítható meg

a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át vagy

„ b.) egyedülálló ill. gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 200 % - át,

c.) gyógyszerköltsége legalább a mindenkori minimál nyugdíj 15 %-t , „

d) egészségi állapota alapján vélelmezhető, hogy a c) pontban említett gyógyszerköltség tartósan ,legalább egy évig fennáll valamint

e) a kérelmező nem rendelkezik vagyonnal.

( 2 ). A különös méltánylást érdemlő esetben közgyógyellátás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki

bármely végtag amputációt,

bármely testrészt bénulását szenvedte el,

vagy súlyos mozgáskorlátozottságát I. fokú orvosi szakvéleménnyel igazolja.

( 3 ) Amennyiben a felmerülő gyógyszerköltség az (1) bekezdés c) pont szerinti mértéket eléri , de nem tekinthető tartósnak , a kérelmező támogatásáról közgyógyellátás helyett gyógyszertámogatás céljára megállapított átmeneti segély formájában kell gondoskodni.

( 4 ) „Különös méltánylást érdemlő esetben egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület akkor is megállapíthat gyógy¬szer¬támogatás céljára átmeneti segélyt, ha kérelmező az (1) és (3). bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg de kérelmező társadalombiztosítási támogatási körbe tartozó havi gyógy¬szer-, kötszer-, és gyógyászati segédeszköz térítési díjból adódó költségei kiugróan magasak."

Az eljárás jogi alapjai:

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

• 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

• A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 8 / 2008. (XII.29.) Önkormányzati

Letölthető dokumentumok

- Kérelem a közgyógyellátás megállapítására, KLIKK IDE!