Vaspör település honlapja

Köszöntjük Oldalunkon!

Névnap

Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Rendszeres szociális segély

Rendszeres szociális segélyre jogosult, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

- egészségkárosodott személynek minősül:

- aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy

akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy

- aki vakok személyi járadékában részesül, vagy

- aki fogyatékossági támogatásban részesül vagy

- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy

 

- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani, vagy

- a települési önkormányzat rendeletében foglalt mentesítési ok fennáll.

feltéve, hogy

- a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 25.650,- Ft-ot és vagyona nincs, és

- keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint legfeljebb harmincegy napra létesített munkaviszony keretében végzett munkát - nem folytat.

Havi összege a családi jövedelemhatár összegének (a családtagokhoz rendelt fogyasztási egységek összege x 25.650,- Ft) és a jogosult családja havi összjövedelmének a különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90 %-át, azaz 42.326,- Ft-ot.

Ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90 %-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét, 19.526,- Ft-ot.

Az eljárás jogi alapjai:

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

• 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Letölthető dokumentumok

- Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására, KLIKK IDE!

- Vagyonnyilatkozat, KLIKK IDE!