Vaspör település honlapja

Köszöntjük Oldalunkon!

Névnap

Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Lakásfenntartási támogatás

Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek

a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (jelenleg: 71.250,- Ft-ot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

Bővebben...

Átmeneti segély

Az önkormányzat az önhibáján kívül létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt állapíthat meg.

Az átmeneti segély formái:

a) eseti átmeneti segély (továbbiakban: eseti segély)

b) folyamatos átmeneti segély (továbbiakban: folyamatos segély)

c) kamatmentes szociális kölcsön (továbbiakban: kölcsön)

e) méltányossági segély

Bővebben...

Temetési segély

( 1 ). A temetési segély összege azonos a legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ával.

( 2 ).A legolcsóbb temetés költségeiből számított és a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra kerekített temetési segély összegét a képviselő – testület évente egyszer állapítja meg. jelenleg 150.000,- Ft.

A segély tárgyévi összege nem lehet kevesebb a megelőző év támogatási összegénél.

(3). Temetési segélyre az jogosult akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori nettó minimálbér háromszorosát.

(4) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül:

- a hagyaték csak teherből áll és,

- ha az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg; egyedülálló esetén az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg; vagy

- a hagyaték csak teherből áll és,

- a kérelmező vagyonnal nem rendelkezik.

Bővebben...

Rendszeres szociális segély

Rendszeres szociális segélyre jogosult, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

- egészségkárosodott személynek minősül:

- aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy

akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy

- aki vakok személyi járadékában részesül, vagy

- aki fogyatékossági támogatásban részesül vagy

- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy

Bővebben...